Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. úspešne dokončila výstavbu výrobnej haly A a spustila výrobu 6.6.2019. Spoločnosť PUNCH Precision, s.r.o. dokončuje výstavbu výrobnej haly B, montáž prvej výrobnej linky a plánuje spustenie výroby v druhej polovici roka 2020.