Stavba sa plánuje byť pripravená na stahovanie v prvom štvrťroku 2019 a rastie ako z vody.
S cieľom oslávenia začiatku výstavby sa spoločnosti Punch Precision Detva,s.r.o a ZF Slovakia,a.s stretli v priemyselnom parku Punch Campus Detva na slávnostný akt poklepania základného kameňa v dňa 3.10.2018.
Predstavitelia obidvoch spoločností sa zúčastnili na poklepaní oboch základných kamenov pomocou kladíviek.
Starosta mesta Detva sa taktiež zúčastnil slávnostného aktu a týmto spôsobom preukázal svoju podporu.