Dňa 9. júla 2018 spoločnosť Punch Property začala prvé kroky s prekládkou pôdy.
Počas prípravných prác sa robila elektrická stavebná prípojka a momentálne sa pozemky pripravujú na staveničné unimobunky, ktoré budú dočasne slúžiť ako spoločenské priestory pre stretnutia atď.