Pre spoločnosť ZF Slovakia, a.s  sa momentalne buduje strecha výrobného závodu.
Koncom Novembra 2018 bude 
výrobná hala spoločnosti ZF Slovakia, a.s. vetru a vode odolná.

Výrobná hala Punch Precision , s.r.o bude  vetru a vode odolná na začiatku Februára 2019.
Pred sériová výroba v Punch Precision, s.r.o sa plánuje v Júli 2019.