Pozemkové služby

Ponúkame služby pre správu parku s pridanou hodnotou, takže naši nájomcovia sa môžu sústrediť na svoje hlavné činnosti a aktivity.

Prístup a bezpečnosť

Punch Campus Detva ponúka všetkým nájomníkom viacúrovňové riadenie prístupu a bezpečnosti. Pomocou najnovšej technológie v tejto oblasti umožňujeme nájomcom riešenia šité na mieru, ktoré spĺňajú ich firemné zásady.

Stravovanie

Nachádza sa v centrálnej budove Campusu, náš cateringový partner ponúka denne vyváženú škálu čerstvých potravín pre všetkých zamestnancov, ktorí sú aktívni na mieste

Údržba Lokality

Spoločnosti majú lepšie výsledky v čistom a upratanom pracovnom prostredí. Náš servisný tím zabezpečuje, že budovy a vybavenie sú udržiavané v dobrom stave.

ICT

Náš ICT tím ponúka nájomníkom možnosť využívať dostupnú sieť na hosťovanie a používanie svojich softvérových aplikácií a nástrojov.