Novinky

Prebiehajúce Stavebné Práce- 22.10.2018

Pre spoločnosť ZF Slovakia, a.s  sa momentalne buduje strecha výrobného závodu. Koncom Novembra 2018 bude výrobná hala spoločnosti ZF Slovakia, a.s. vetru a vode odolná. Výrobná hala Punch Precision , s.r.o bude  vetru a vode odolná na začiatku Februára 2019. Pred...

Slavnostný akt poklepania základného kameňa

Stavba sa plánuje byť pripravená na stahovanie v prvom štvrťroku 2019 a rastie ako z vody. S cieľom oslávenia začiatku výstavby sa spoločnosti Punch Precision Detva,s.r.o a ZF Slovakia,a.s stretli v priemyselnom parku Punch Campus Detva na slávnostný akt poklepania...

Rozhovor s Detva TV

Minulý týždeň nás Detva TV navštívila v našej kancelárii v Detve. S radosťou sme poskytli ďalšie informácie o projekte a jeho načasovaní. Užite si video!

Začali sa stavebné práce

Dňa 9. júla 2018 spoločnosť Punch Property začala prvé kroky s prekládkou pôdy. Počas prípravných prác sa robila elektrická stavebná prípojka a momentálne sa pozemky pripravujú na staveničné unimobunky, ktoré budú dočasne slúžiť ako spoločenské priestory pre...