Novinky

Vianočný večierok

Spoločnosť PUNCH Precision, s.r.o. usporiadala dňa 13.12.2019 pre svojich zamestnancov vianočný večierok, ktorý sa konal vo vinárstve MOVINO vo Veľkom Kritíši. Zamestnanci spoločnosti mali možnosť ochutnať 8 druhov vín a syrov. Taktiež sa zúčastnili prehliadky...

Stretnutie s Primátorom a Poslancami mesta Detva

  Dňa 11.12.2019 sa v spoločnosti PUNCH Precision, s.r.o. uskutočnilo stretnutie s p. primátorom mesta Detva Jánom Šufliarským a poslancami mesta Detva. Riaditeľ spoločnosti PUNCH Precision, s.r.o. p. Pascal De Keyser pozval primátora a poslancov mesta so zámerom...

Administratívne priestory

  Zamestnanci spoločnosť PUNCH Precision s.r.o. majú k dispozícii na svoju prácu nové kancelárske priestory, ktoré sa nachádzajú v ústrednej administratívnej budove. Kancelárske priestory sú zariadené v modernom štýle a poskytujú maximálny komfort pri...

Otvorenie jedálne

Spoločnosť PUNCH Precision, s.r.o. spustila od 15.10.2019 prevádzku jedálne v ústrednej administratívnej budove, ktorú využívajú zamestnanci spoločnosti ZF Slovakia, a.s. a PUNCH Precision,...

Výstavba výrobných hál A B

          Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. úspešne dokončila výstavbu výrobnej haly A a spustila výrobu 6.6.2019. Spoločnosť PUNCH Precision, s.r.o. dokončuje výstavbu výrobnej haly B, montáž prvej výrobnej linky a plánuje spustenie výroby v druhej...

Prebiehajúce Stavebné Práce- 22.10.2018

Pre spoločnosť ZF Slovakia, a.s  sa momentalne buduje strecha výrobného závodu. Koncom Novembra 2018 bude výrobná hala spoločnosti ZF Slovakia, a.s. vetru a vode odolná. Výrobná hala Punch Precision , s.r.o bude  vetru a vode odolná na začiatku Februára 2019. Pred...

Slavnostný akt poklepania základného kameňa

Stavba sa plánuje byť pripravená na stahovanie v prvom štvrťroku 2019 a rastie ako z vody. S cieľom oslávenia začiatku výstavby sa spoločnosti Punch Precision Detva,s.r.o a ZF Slovakia,a.s stretli v priemyselnom parku Punch Campus Detva na slávnostný akt poklepania...

Rozhovor s Detva TV

Minulý týždeň nás Detva TV navštívila v našej kancelárii v Detve. S radosťou sme poskytli ďalšie informácie o projekte a jeho načasovaní. Užite si video!

Začali sa stavebné práce

Dňa 9. júla 2018 spoločnosť Punch Property začala prvé kroky s prekládkou pôdy. Počas prípravných prác sa robila elektrická stavebná prípojka a momentálne sa pozemky pripravujú na staveničné unimobunky, ktoré budú dočasne slúžiť ako spoločenské priestory pre...