Slavnostný akt poklepania základného kameňa

Stavba sa plánuje byť pripravená na stahovanie v prvom štvrťroku 2019 a rastie ako z vody.
S cieľom oslávenia začiatku výstavby sa spoločnosti Punch Precision Detva,s.r.o a ZF Slovakia,a.s stretli v priemyselnom parku Punch Campus Detva na slávnostný akt poklepania základného kameňa v dňa 3.10.2018.
Predstavitelia obidvoch spoločností sa zúčastnili na poklepaní oboch základných kamenov pomocou kladíviek.
Starosta mesta Detva sa taktiež zúčastnil slávnostného aktu a týmto spôsobom preukázal svoju podporu.

Rozhovor s Detva TV

Minulý týždeň nás Detva TV navštívila v našej kancelárii v Detve. S radosťou sme poskytli ďalšie informácie o projekte a jeho načasovaní.

Užite si video!

Začali sa stavebné práce

Dňa 9. júla 2018 spoločnosť Punch Property začala prvé kroky s prekládkou pôdy.
Počas prípravných prác sa robila elektrická stavebná prípojka a momentálne sa pozemky pripravujú na staveničné unimobunky, ktoré budú dočasne slúžiť ako spoločenské priestory pre stretnutia atď.