Vianočný večierok

Spoločnosť PUNCH Precision, s.r.o. usporiadala dňa 13.12.2019 pre svojich zamestnancov vianočný večierok, ktorý sa konal vo vinárstve MOVINO vo Veľkom Kritíši. Zamestnanci spoločnosti mali možnosť ochutnať 8 druhov vín a syrov. Taktiež sa zúčastnili prehliadky vinárstva, ktorá bola sprevádzaná prednáškou o spracovaní hrozna a výrobe vína. Ďalej večer pokračoval občerstvením a zábavou. Zamestnaci sa výborne bavili až do rána.

Stretnutie s Primátorom a Poslancami mesta Detva

 

Dňa 11.12.2019 sa v spoločnosti PUNCH Precision, s.r.o. uskutočnilo stretnutie s p. primátorom mesta Detva Jánom Šufliarským a poslancami mesta Detva. Riaditeľ spoločnosti PUNCH Precision, s.r.o. p. Pascal De Keyser pozval primátora a poslancov mesta so zámerom oboznámiť ich s aktuálnym stavom spoločnosti a priblížiť im plány do budúcnosti. Pozvaní hostia mali možnosť pozrieť sa do výrobných hál spoločnosti PUNCH Precision, s.r.o. a spoločnosti ZF Slovakia, a.s., do priestorov administratívnej budovy a na záver im boli odprezentované plány spoločnosti PUNCH na najbližšie obdobie. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, hostia sa veľa pýtali čo nás veľmi potešilo. Začiatkom budúceho roka plánuje spoločnosť PUNCH stretnutie aj s občanmi mesta Detva.

Administratívne priestory

 

Zamestnanci spoločnosť PUNCH Precision s.r.o. majú k dispozícii na svoju prácu nové kancelárske priestory, ktoré sa nachádzajú v ústrednej administratívnej budove. Kancelárske priestory sú zariadené v modernom štýle a poskytujú maximálny komfort pri práci.

Otvorenie jedálne

Spoločnosť PUNCH Precision, s.r.o. spustila od 15.10.2019 prevádzku jedálne v ústrednej administratívnej budove, ktorú využívajú zamestnanci spoločnosti ZF Slovakia, a.s. a PUNCH Precision, s.r.o.

Výstavba výrobných hál A B

 

 

 

 

 

Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. úspešne dokončila výstavbu výrobnej haly A a spustila výrobu 6.6.2019. Spoločnosť PUNCH Precision, s.r.o. dokončuje výstavbu výrobnej haly B, montáž prvej výrobnej linky a plánuje spustenie výroby v druhej polovici roka 2020.

Prebiehajúce Stavebné Práce- 22.10.2018

Pre spoločnosť ZF Slovakia, a.s  sa momentalne buduje strecha výrobného závodu.
Koncom Novembra 2018 bude 
výrobná hala spoločnosti ZF Slovakia, a.s. vetru a vode odolná.

Výrobná hala Punch Precision , s.r.o bude  vetru a vode odolná na začiatku Februára 2019.
Pred sériová výroba v Punch Precision, s.r.o sa plánuje v Júli 2019.