Rozhovor s Detva TV

Minulý týždeň nás Detva TV navštívila v našej kancelárii v Detve. S radosťou sme poskytli ďalšie informácie o projekte a jeho načasovaní.

Užite si video!

Začali sa stavebné práce

Dňa 9. júla 2018 spoločnosť Punch Property začala prvé kroky s prekládkou pôdy.
Počas prípravných prác sa robila elektrická stavebná prípojka a momentálne sa pozemky pripravujú na staveničné unimobunky, ktoré budú dočasne slúžiť ako spoločenské priestory pre stretnutia atď.