Administratívne priestory

 

Zamestnanci spoločnosť PUNCH Precision s.r.o. majú k dispozícii na svoju prácu nové kancelárske priestory, ktoré sa nachádzajú v ústrednej administratívnej budove. Kancelárske priestory sú zariadené v modernom štýle a poskytujú maximálny komfort pri práci.

Otvorenie jedálne

Spoločnosť PUNCH Precision, s.r.o. spustila od 15.10.2019 prevádzku jedálne v ústrednej administratívnej budove, ktorú využívajú zamestnanci spoločnosti ZF Slovakia, a.s. a PUNCH Precision, s.r.o.

Výstavba výrobných hál A B

 

 

 

 

 

Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. úspešne dokončila výstavbu výrobnej haly A a spustila výrobu 6.6.2019. Spoločnosť PUNCH Precision, s.r.o. dokončuje výstavbu výrobnej haly B, montáž prvej výrobnej linky a plánuje spustenie výroby v druhej polovici roka 2020.

Prebiehajúce Stavebné Práce- 22.10.2018

Pre spoločnosť ZF Slovakia, a.s  sa momentalne buduje strecha výrobného závodu.
Koncom Novembra 2018 bude 
výrobná hala spoločnosti ZF Slovakia, a.s. vetru a vode odolná.

Výrobná hala Punch Precision , s.r.o bude  vetru a vode odolná na začiatku Februára 2019.
Pred sériová výroba v Punch Precision, s.r.o sa plánuje v Júli 2019.

Slavnostný akt poklepania základného kameňa

Stavba sa plánuje byť pripravená na stahovanie v prvom štvrťroku 2019 a rastie ako z vody.
S cieľom oslávenia začiatku výstavby sa spoločnosti Punch Precision Detva,s.r.o a ZF Slovakia,a.s stretli v priemyselnom parku Punch Campus Detva na slávnostný akt poklepania základného kameňa v dňa 3.10.2018.
Predstavitelia obidvoch spoločností sa zúčastnili na poklepaní oboch základných kamenov pomocou kladíviek.
Starosta mesta Detva sa taktiež zúčastnil slávnostného aktu a týmto spôsobom preukázal svoju podporu.