Punch Campus Detva

Podpora podnikania a zamestnanosti na strednom Slovensku!

Punch Campus Detva

Nové, moderné výrobné a kancelárske zariadenia.

Punch Campus Detva

Viac ako 100.000 m2 výroby a kancelárskych priestorov.

Punch Campus Detva

Služby obchodného parku k dispozícii na mieste

Punch v rokoch 2001 až 2012 úspešne vytvorila obchodný park v spoločnosti Accentis Namestovo ktorú teraz vlastní spoločnosť Accentis NV.

PUNCH-group je globálnym dodávateľom automatizovaných prenosov smerom k popredným svetovým výrobcom OEM a TIER 1.

Naši zákazníci: